Τι διαρκεια ζωησ εχουν τα εμφυτευματα, ποσο στοιχιζουν;

Με την κατάλληλη φροντίδα τα εμφυτεύματα μπορούν να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή.


Με μια πρώτη ματιά το κόστος των εμφυτευμάτων είναι αρκετά υψηλότερο απ’ ότι η κατασκευή μια συμβατικής γέφυρας ή οδοντοστοιχίας. Μακροπρόθεσμα όμως κι αν αναλογιστεί κανείς ότι μια συμβατική γέφυρα ή οδοντοστοιχία πρέπει να ξανακατασκευαστεί 2-3 φορές, τότε το συνολικό κόστος τους είναι μικρότερο.