Ο οργανισμοσ απορριπτει τα εμφυτευματα;

Ο οργανισμός δεν απορρίπτει τα οδοντικά εμφυτεύματα, και αυτό είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση. Αυτό βέβαια ισχύει για εκείνα τα εμφυτεύματα που είναι κατασκευασμένα κάτω από προσδιορισμένες συνθήκες και με αξιόπιστες τεχνικές, κάτι που μπορούν μερικές μόνο εταιρείες που έχουν να επιδείξουν επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.


Είναι πιθανό αν κάποιος ιατρός χρησιμοποιεί εμφυτεύματα "ευκαιριακά" από εταιρείες που δεν εφαρμόζουν μεθόδους ελέγχου, να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Άλλη πηγή προβλημάτων αποτελεί η λανθασμένη τεχνική της ιατρικής ομάδας. Αυτές οι δύο αιτίες αποτυχιών μπορούν τότε να αποδοθούν σε μια διαδικασία απόρριψης από τον οργανισμό. Στην πραγματικότητα όμως δεν φταίει καθόλου ο οργανισμός μας. Πρόκειται για "προβληματικά υλικά" και "προβληματικές τεχνικές"